Docker یک برنامه کامپیوتری متن باز است. داکر از شبیه سازی سیستم عامل برای منتشر کردن و توسعه پکیج ها به عنوان کانتینر شناخته میشوند، استفاده می کند. موتور داکر نرم افزاری است که میزبانی کانتینر های داکر را به عهده دارد. برای نصب داکر باید دانش ابتدایی از برنامه نویسی را داشته باشید. در این مقاله قصد داریم شما را با نحوه نصب داکر (Docker) در اوبونتو Ubuntu آشنا کنیم.

در ادامه با ما همراه باشید…

داکر Docker

Docker یک نرم افزار پر طرفدار در بین توسعه دهندگان و برنامه نویسان است. که این قابلیت را دارد که در آن کانتینر ایجاد کنید. یکی از ویژگی های مثبت داکر این است که شما می توانید کانتینر های ایجاد شده را به راحتی جا به جا کنید و بر روی سیستم های دیگر استفاده کنید.

برای اطمینان از آخرین نسخه ، داکر را از مخزن رسمی داکر نصب می کنیم. چرا که ممکن است بسته نصب داکر docker موجود در مخزن رسمی اوبونتو ، آخرین نسخه نباشد. برای شروع کار ، یک منبع جدید اضافه میکنیم تا مطمئن شویم که دانلود ها معتبر هستند.در ادامه آموزش نصب docker بر روی اوبونتو را به شما آموزش می دهیم.

داکر Docker

آموزش نصب داکر بر روی اوبونتو

برای نصب داکر ابتدا کلید GPG را در داکر اضافه کرده و بسته را نصب کنید. سپس لیست بسته های موجود را به روز رسانی کنید.

⦁ $ sudo apt update

برای ادامه مراحل شما نیاز به نصب چند بسته پیش نیاز را دارید که اجازه استفاده از بسته ها را از طریق HTTPS به APT بدهد:

⦁ $ sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common

حال کلید GPG را برای مخزن رسمی داکر به سیستم اضافه کنید:

⦁ $ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –

اکنون مخزن داکر) (docker را به منابع APT اضافه کنید:

⦁ $ sudo add-apt-repository “deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu focal stable”

در این مرحله پایگاه داده بسته را با بسته های داکر از repo که تازه اضافه شده به روز رسانی کنید:

⦁ $ sudo apt update

یکی از موارد مهمی که باید به آن توجه کنید این است که مطمئن شوید به جای repo پیش فرض اوبونتو قصد دارید از repo Docker نصب را انجام دهید:

⦁ $ apt-cache policy docker-ce

خروجی که مشاهده می کنید به این شکل است ممکن است شماره نسخه Docker متفاوت باشد:

Output of apt-cache policy docker-ce
docker-ce:
Installed: (none)
Candidate: 5:19.03.9~3-0~ubuntu-focal
Version table:
5:19.03.9~3-0~ubuntu-focal 500
500 https://download.docker.com/linux/ubuntu focal/stable amd64 Packages

در آخر ، داکر را نصب کنید:

⦁ $ sudo apt install docker-ce

نصب داکر

در این مرحله باید Docker نصب شود ، Daemon شروع به کار کند.

⦁ $ sudo systemctl status docker

برای اطمینان از خروجی باید مانند موارد زیر باشد ،این خروجی نشان می دهد که سرویس فعال و در حال اجرا است:

Output
● docker.service – Docker Application Container Engine
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2020-05-19 17:00:41 UTC; 17s ago
TriggeredBy: ● docker.socket
Docs: https://docs.docker.com
Main PID: 24321 (dockerd)
Tasks: 8
Memory: 46.4M
CGroup: /system.slice/docker.service
└─24321 /usr/bin/dockerd -H fd:// –containerd=/run/containerd/containerd.sock

نصب داکر نه تنها سرویس Docker (Daemon) بلکه ابزار خط فرمان داکر یا همان کلاینت داکر را به شما می دهد.در این مقاله شما با نصب docker آشنا شدید.

0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)