هاست پربازدید وارز هلند

NL-cloud-1000M 0 موجود است

استفاده از درایو SSD
استفاده از وب سرور پرقدرت لایت اسپید
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 1000 مگابایت فضا
 • #ff0000;">پهنای باند : نامحدود ۱۰۰٪ CPU
 • 1024M RAM
 • 100 تعداد کانکشن همزمان
 • 120 تعداد پردازش
 • % 99.9 پایداری سرور
 • کشور هلند محل میزبانی
 • cPanel + CloudLinux کنترل پنل
 • نامحدود تعداد پایگاه داده MYSQL
 • نامحدود Subdomain
 • نامحدود Ftp Account
 • نامحدود Addon Domain
 • نامحدود Parked Domain
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • ندارد بکاپ گیری
NL-cloud-2000M 0 موجود است

استفاده از درایو SSD
استفاده از وب سرور پرقدرت لایت اسپید
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 2000 مگابایت فضا
 • #ff0000;">پهنای باند : نامحدود ۱۵۰% CPU
 • 2048M RAM
 • 150 تعداد کانکشن همزمان
 • 150 تعداد پردازش
 • 2048KB I/O
 • % 99.9 پایداری سرور
 • کشور هلند محل میزبانی
 • cPanel + CloudLinux کنترل پنل
 • نامحدود تعداد پایگاه داده MYSQL
 • نامحدود Subdomain
 • نامحدود Ftp Account
 • نامحدود Addon Domain
 • نامحدود Parked Domain
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • ندارد بکاپ گیری
NL-cloud-3000M 0 موجود است

استفاده از درایو SSD
استفاده از وب سرور پرقدرت لایت اسپید
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 3000 مگابایت فضا
 • #ff0000;">پهنای باند : نامحدود ۲۰۰% CPU
 • 3072M RAM
 • 250 تعداد کانکشن همزمان
 • 200 تعداد پردازش
 • 3072KB I/O
 • % 99.9 پایداری سرور
 • کشور هلند محل میزبانی
 • cPanel + CloudLinux کنترل پنل
 • نامحدود تعداد پایگاه داده MYSQL
 • نامحدود Subdomain
 • نامحدود Ftp Account
 • نامحدود Addon Domain
 • نامحدود Parked Domain
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • ندارد بکاپ گیری
NL-cloud-5000M 0 موجود است

استفاده از درایو SSD
استفاده از وب سرور پرقدرت لایت اسپید
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 5000 مگابایت فضا
 • #ff0000;">پهنای باند : نامحدود ۳۰۰% CPU
 • 5020M RAM
 • 700 تعداد کانکشن همزمان
 • 500 تعداد پردازش
 • 5020KB I/O
 • % 99.9 پایداری سرور
 • کشور هلند محل میزبانی
 • cPanel + CloudLinux کنترل پنل
 • نامحدود تعداد پایگاه داده MYSQL
 • نامحدود Subdomain
 • نامحدود Ftp Account
 • نامحدود Addon Domain
 • نامحدود Parked Domain
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • ندارد بکاپ گیری
NL-cloud-10000M 0 موجود است

استفاده از درایو SSD
استفاده از وب سرور پرقدرت لایت اسپید
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 10000 مگابایت فضا
 • #ff0000;">پهنای باند : نامحدود ۵۰۰% CPU
 • 10GB RAM
 • 800 تعداد کانکشن همزمان
 • 650 تعداد پردازش
 • 10240KB I/O
 • % 99.9 پایداری سرور
 • کشور هلند محل میزبانی
 • cPanel + CloudLinux کنترل پنل
 • نامحدود تعداد پایگاه داده MYSQL
 • نامحدود Subdomain
 • نامحدود Ftp Account
 • نامحدود Addon Domain
 • نامحدود Parked Domain
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • ندارد بکاپ گیری