کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها

UK-512-30GB-Virtualizor
CPU: 2*Intel® Xeon® Processor E5540
فضا: 30 گیگ
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله
هارد پرسرعت RAID 5
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


دیتاسنتر: rapidswitch

20,000 ماهانه
60,000 سه ماهه
110,000 شش ماهه
220,000 سالانه
UK-1024-50GB-Virtualizor
CPU: 2*Intel® Xeon® Processor E5540
فضا: 50 گیگ
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله
هارد پرسرعت RAID 5
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


دیتاسنتر: rapidswitch

25,000 ماهانه
750,000 سه ماهه
138,000 شش ماهه
280,000 سالانه
UK-2048-75GB-Virtualizor
CPU: 2*Intel® Xeon® Processor E5540
فضا: 75 گیگ
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله
هارد پرسرعت RAID 5
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


دیتاسنتر: rapidswitch

40,000 ماهانه
120,000 سه ماهه
220,000 شش ماهه
450,000 سالانه
UK-3072-100GB-Virtualizor
CPU: 2*Intel® Xeon® Processor E5540
فضا: 100 گیگ
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله
هارد پرسرعت RAID 5
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


دیتاسنتر: rapidswitch

60,000 ماهانه
180,000 سه ماهه
340,000 شش ماهه
680,000 سالانه
UK-4096-150GB-Virtualizor
CPU: 2*Intel® Xeon® Processor E5540
فضا: 150 گیگ
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله
هارد پرسرعت RAID 5
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


دیتاسنتر: rapidswitch

80,000 ماهانه
240,000 سه ماهه
450,000 شش ماهه
920,000 سالانه

Powered by WHMCompleteSolution