کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها

Germany-512 (-1 موجود است)
فضا: 50 گیگ SATA
port: 1Gbit
ترافیک : نامحدود
رم:512
سی پی یو:Intel® Core™ i7-4770 [ 1 core]
 پنل ریبوت:‌بله
مدت زمان تحویل ۲ الی ۲۴ ساعت

سرویس فوق برای آن دسته از کاربرانی که نیاز به سرویس با کیفیت و ارزان دارند پیشنهاد میگردد

20,000 ماهانه
60,000 سه ماهه
110,000 شش ماهه
220,000 سالانه
Germany-1GB
فضای هارد دیسک : 100 گیگ SATA
port: 1Gbit
ترافیک : نامحدود
رم: 1 GB
سی پی یو: Intel® Core™ i7-4770 [ 3 core]
پنل ریبوت : بله
مدت زمان تحویل ۲ الی ۲۴ ساعت
سرویس فوق برای آن دسته از کاربرانی که نیاز به سرویس با کیفیت و ارزان دارند پیشنهاد میگردد

25,000 ماهانه
75,000 سه ماهه
140,000 شش ماهه
280,000 سالانه
Germany-2GIG
فضای هارد دیسک : 150 گیگ SATA
port: 1Gbit
ترافیک : نامحدود
رم: 2 GB
سی پی یو:Intel® Core™ i7-4770 (4 core)
پنل ریبوت : بله
مدت زمان تحویل ۲ الی ۲۴ ساعت

سرویس فوق برای آن دسته از کاربرانی که نیاز به سرویس با کیفیت و ارزان دارند پیشنهاد میگردد

40,000 ماهانه
120,000 سه ماهه
220,000 شش ماهه
450,000 سالانه
Germany-4GB
ضای هارد دیسک300 گیگ SATA
port: 1Gbit
ترافیک : نامحدود
رم: 4 GB
سی پی یو:Intel® Core™ i7-4770 (4 core)
پنل ریبوت : بله
مدت زمان تحویل ۲ الی ۲۴ ساعت

سرویس فوق برای آن دسته از کاربرانی که نیاز به سرویس با کیفیت و ارزان دارند پیشنهاد میگردد

75,000 ماهانه
220,000 سه ماهه
430,000 شش ماهه
850,000 سالانه
Germany-6GIG
ضای هارد دیسک500 گیگ SATA
port: 1Gbit
ترافیک : نامحدود
رم: 6 GB
سی پی یو:Intel® Core™ i7-4770 (4 core)
پنل ریبوت : بله
مدت زمان تحویل ۲ الی ۲۴ ساعت

سرویس فوق برای آن دسته از کاربرانی که نیاز به سرویس با کیفیت و ارزان دارند پیشنهاد میگردد

115,000 ماهانه
330,000 سه ماهه
680,000 شش ماهه
1,300,000 سالانه

Powered by WHMCompleteSolution