یافتن محصولات و سرویس ها

SSD-1024
CPU: XEON-E31271v3
تعداد هسته: 1 عدد
رم: 1024مگابایت
فضا25 گیگ SSD
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله

نوع هارد مورد استفاده SSD SAMSUNG PRO می باشد که نسبت به دیگر SSDها از سرعت بیشتری برخوردار است

قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


65,700 ماهانه
197,000 سه ماهه
356,300 شش ماهه
656,300 سالانه
SSD-2048
CPU: XEON-E31271v3
تعداد هسته: 2 عدد
رم: 2048مگابایت
فضا50 گیگSSD
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله

نوع هارد مورد استفاده SSD SAMSUNG PRO می باشد که نسبت به دیگر SSDها از سرعت بیشتری برخوردار است

قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


112,500 ماهانه
318,800 سه ماهه
637,500 شش ماهه
1,275,000 سالانه
SSD-3072
CPU: XEON-E31271v3
تعداد هسته: 3 عدد
رم: 3072مگابایت
فضا:75 گیگSSD
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله

نوع هارد مورد استفاده SSD SAMSUNG PRO می باشد که نسبت به دیگر SSDها از سرعت بیشتری برخوردار است

قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


168,800 ماهانه
468,800 سه ماهه
975,000 شش ماهه
1,875,000 سالانه
SSD-4096 (1 موجود است)
CPU: XEON-E31271v3
تعداد هسته: 4 عدد
رم: 4096مگابایت
فضا:100 گیگSSD
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله

نوع هارد مورد استفاده SSD SAMSUNG PRO می باشد که نسبت به دیگر SSDها از سرعت بیشتری برخوردار است

قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


225,000 ماهانه
656,300 سه ماهه
1,312,500 شش ماهه
2,625,000 سالانه
SSD-6144
CPU: XEON-E31271v3
تعداد هسته: 4 عدد
رم: 6144مگابایت
فضا:150 گیگSSD
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله

نوع هارد مورد استفاده SSD SAMSUNG PRO می باشد که نسبت به دیگر SSDها از سرعت بیشتری برخوردار است

قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


300,000 ماهانه
975,000 سه ماهه
2,025,000 شش ماهه
4,050,000 سالانه

Powered by WHMCompleteSolution