یافتن محصولات و سرویس ها

IR-1024
پردازشگر: Xeon 2*E5620
تعداد هسته: 1 عدد
رم: 1024مگابایت
فضا: 50GB
ترافیک:نامحدود
پورت ۱ گیگابیت متصل به سرور مرکزی
پنل ریبوت : بله
دیتاسنتر: آسیاتک- برج میلاد
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


42,000 ماهانه
120,000 سه ماهه
240,000 شش ماهه
480,000 سالانه
IR-2048
پردازشگر: Xeon 2*E5620
تعداد هسته: 2 عدد
رم: 2048مگابایت
فضا: 75GB
ترافیک:نامحدود
پورت: ۱ گیگابیت متصل به سرور مرکزی
پنل ریبوت : بله
دیتاسنتر: آسیاتک-برج میلاد
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


70,000 ماهانه
210,000 سه ماهه
410,000 شش ماهه
820,000 سالانه
IR-3072
پردازشگر: Xeon 2*E5620
تعداد هسته: 3 عدد
رم: 3072مگابایت
فضا100 گیگ
ترافیک: نامحدود
پورت: ۱گیگابیت متصل به سرور مرکزی
پنل ریبوت : بله
دیتاسنتر: آسیاتک-برج میلاد
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


90,000 ماهانه
250,000 سه ماهه
520,000 شش ماهه
1,000,000 سالانه
IR-4096
پردازشگر: Xeon 2*E5620
تعداد هسته: 4 عدد
رم: 4096مگابایت
فضا150 گیگ
ترافیک:نامحدود
پورت ۱ گیگابیت متصل به سرور مرکزی
پنل ریبوت : بله
دیتاسنتر: آسیاتک -برج میلاد
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


120,000 ماهانه
350,000 سه ماهه
700,000 شش ماهه
1,400,000 سالانه
IR-6144
پردازشگر: Xeon 2*E5620
تعداد هسته: 4 عدد
رم: 6144مگابایت
فضا200 گیگ
ترافیک:نامحدود
پورت : ۱گیگابیت
پنل ریبوت : بله
دیتاسنتر: آسیاتک- برج میلاد

قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


180,000 ماهانه
520,000 سه ماهه
1,080,000 شش ماهه
2,160,000 سالانه