یافتن محصولات و سرویس ها

ECA-1024
CPU: XEON-E31270v3
تعداد هسته: 1 عدد
رم: 1 گیگ
فضا: 50 گیگ
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

عکس کنترل پنل VPS


70,100 ماهانه
210,100 سه ماهه
380,000 شش ماهه
700,000 سالانه
ECA-2048
CPU: XEON-E31270v3
تعداد هسته: 2 عدد
رم : 2گیگ
فضا: 75گیگ
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

عکس کنترل پنل VPS


120,000 ماهانه
340,000 سه ماهه
680,000 شش ماهه
1,360,000 سالانه
ECA-3072
CPU: XEON-E31270v3
تعداد هسته: 3 عدد
رم: 3 گیگ
فضا: 100گیگ
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

عکس کنترل پنل VPS


180,000 ماهانه
500,000 سه ماهه
1,040,000 شش ماهه
2,000,000 سالانه
ECA-4096
CPU: XEON-E31270v3
تعداد هسته: 4 عدد
رم: 4گیگ
فضا: 150گیگ
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

عکس کنترل پنل VPS


240,000 ماهانه
700,000 سه ماهه
1,400,000 شش ماهه
2,800,000 سالانه
ECA-6144(6GIG)
CPU: XEON-E31270v3
تعداد هسته: 4 عدد
رم: 6گیگ
فضا: 200گیگ
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

عکس کنترل پنل VPS


320,000 ماهانه
1,040,000 سه ماهه
2,160,000 شش ماهه
4,320,000 سالانه

Powered by WHMCompleteSolution