کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها

ECA-1024
CPU: XEON-E31270v3
تعداد هسته: 1 عدد
رم: 1 گیگ
فضا: 50 گیگ
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

عکس کنترل پنل VPS


25,000 ماهانه
65,000 سه ماهه
115,000 شش ماهه
215,000 سالانه
ECA-512
CPU: XEON-E31270v3
تعداد هسته: 1 عدد
رم: 512مگابایت
فضا: 30 گیگ
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


مناسب برای سایت های تورنت و دانلود
20,000 ماهانه
60,000 سه ماهه
110,000 شش ماهه
210,000 سالانه
ECA-2048
CPU: XEON-E31270v3
تعداد هسته: 2 عدد
رم : 2گیگ
فضا: 75گیگ
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

عکس کنترل پنل VPS


40,000 ماهانه
1,200,000 سه ماهه
220,000 شش ماهه
450,000 سالانه
ECA-3072
CPU: XEON-E31270v3
تعداد هسته: 3 عدد
رم: 3 گیگ
فضا: 100گیگ
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

عکس کنترل پنل VPS


60,000 ماهانه
170,000 سه ماهه
340,000 شش ماهه
680,000 سالانه
ECA-4096
CPU: XEON-E31270v3
تعداد هسته: 4 عدد
رم: 4گیگ
فضا: 150گیگ
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

عکس کنترل پنل VPS


80,000 ماهانه
240,000 سه ماهه
450,000 شش ماهه
920,000 سالانه
ECA-6144(6GIG)
CPU: XEON-E31270v3
تعداد هسته: 4 عدد
رم: 6گیگ
فضا: 200گیگ
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

عکس کنترل پنل VPS


115,000 ماهانه
315,000 سه ماهه
615,000 شش ماهه
1,205,000 سالانه

Powered by WHMCompleteSolution