یافتن محصولات و سرویس ها

ECO-100MB
فضا : 100 مگابایت
پهنای باند : 30 گیگابایت
پایداری سرور : % 99.9
محل میزبانی : کشور هلند
کنترل پنل : cPanel + CloudLinux
تعداد پایگاه داده MYSQL : نامحدود
Subdomain : نامحدود
Ftp Account : نامحدود
Addon Domain : ندارد
Parked Domain : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
استفاده از درایو SSD
استفاده از وب سرور پرقدرت لایت اسپید
بکاپ گیری رایگان به صورت روزانه
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین

8,000 سالانه
ECO-250MB
فضا : 250 مگابایت
پهنای باند : 50 گیگابایت
پایداری سرور : % 99.9
محل میزبانی : کشور هلند
کنترل پنل : cPanel + CloudLinux
تعداد پایگاه داده MYSQL : نامحدود
Subdomain : نامحدود
Ftp Account : نامحدود
Addon Domain : ندارد
Parked Domain : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
استفاده از درایو SSD
استفاده از وب سرور پرقدرت لایت اسپید
بکاپ گیری رایگان به صورت روزانه
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
19,900 سالانه
ECO-500MB
فضا : 500 مگابایت
پهنای باند : 100 گیگابایت
پایداری سرور : % 99.9
محل میزبانی : کشور هلند
کنترل پنل : cPanel + CloudLinux
تعداد پایگاه داده MYSQL : نامحدود
Subdomain : نامحدود
Ftp Account : نامحدود
Addon Domain : ندارد
Parked Domain : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
استفاده از درایو SSD
استفاده از وب سرور پرقدرت لایت اسپید
بکاپ گیری رایگان به صورت روزانه
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
29,900 سالانه
ECO-1000MB
فضا : 1000 مگابایت
پهنای باند : 200 گیگابایت
پایداری سرور : % 99.9
محل میزبانی : کشور هلند
کنترل پنل : cPanel + CloudLinux
تعداد پایگاه داده MYSQL : نامحدود
Subdomain : نامحدود
Ftp Account : نامحدود
Addon Domain : نامحدود
Parked Domain : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
استفاده از درایو SSD
استفاده از وب سرور پرقدرت لایت اسپید
بکاپ گیری رایگان به صورت روزانه
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
34,000 سالانه
ECO-2000MB
فضا : 2000 مگابایت
پهنای باند : 300 گیگابایت
پایداری سرور : % 99.9
محل میزبانی : کشور هلند
کنترل پنل : cPanel + CloudLinux
تعداد پایگاه داده MYSQL : نامحدود
Subdomain : نامحدود
Ftp Account : نامحدود
Addon Domain : نامحدود
Parked Domain : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
استفاده از درایو SSD
استفاده از وب سرور پرقدرت لایت اسپید
بکاپ گیری رایگان به صورت روزانه
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
44,000 سالانه
ECO-5000MB
فضا : 5000 مگابایت
پهنای باند : 400 گیگابایت
پایداری سرور : % 99.9
محل میزبانی : کشور هلند
کنترل پنل : cPanel + CloudLinux
تعداد پایگاه داده MYSQL : نامحدود
Subdomain : نامحدود
Ftp Account : نامحدود
Addon Domain : نامحدود
Parked Domain : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
استفاده از درایو SSD
استفاده از وب سرور پرقدرت لایت اسپید
بکاپ گیری رایگان به صورت روزانه
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
63,000 سالانه