سرور اختصاصی امستردام هلند

AMS1

Xeon E3-1240v5
۱۶ GB DDR4
240GB SSD
ندارد
1Gbit
30 ترابایت
۱ عدد
100Gbps
درخواست کاربر

AMS2

Xeon E3-1240v5
۳۲ GB DDR4
2x 240GB SSD
ندارد
1Gbit
30 ترابایت
۱ عدد
100Gbps
درخواست کاربر

AMS3

E3-1270v5
۳۲ GB DDR4
2x 240GB SSD
ندارد
1Gbit
30 ترابایت
۱ عدد
100Gbps
درخواست کاربر