سرور مجازی ایران

IR-1024 0 موجود است

 • Xeon

 • ۱ هسته

 • ۱ گیگابایت

 • SSD

 • ۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود منصفانه

 • پارس آنلاین

 • ویندوز و لینوکس

  IR-2048 0 موجود است

 • Xeon

 • ۲ هسته

 • ۲ گیگابایت

 • SSD

 • ۷۵ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود منصفانه

 • پارس آنلاین

 • ویندوز و لینوکس

  IR-3072 0 موجود است

 • Xeon

 • ۳ هسته

 • ۳ گیگابایت

 • SSD

 • ۱۰۰ گیگابایت

 • ۱گیگابیت

 • نامحدود منصفانه

 • پارس آنلاین

 • ویندوز و لینوکس

  IR-4096 0 موجود است

 • E5-2430L v2

 • ۴ هسته

 • ۴ گیگابایت

 • SSD

 • ۱۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود منصفانه

 • پیشگامان

 • ویندوز و لینوکس

  IR-6144 0 موجود است

 • Xeon

 • ۶ هسته

 • ۶ گیگابایت

 • SSD

 • ۲۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود منصفانه

 • پارس آنلاین

 • ویندوز و لینوکس